Công nghệ - giải pháp

Phần 3 - Top 20 ứng dụng vật lý trị liệu hữu ích cho bệnh nhân

Phần 3 - Top 20 ứng dụng vật lý trị liệu hữu ích cho bệnh nhân

 27/08/2019       09:16

Mặc dù các ứng dụng cho vật lý trị liệu này hướng đến đối tượng chuyên nghiệp, nhưng bất cứ điều gì có thể giúp các nhà vật lý trị liệu thực...

Chi tiết